Ewangeliarz

Jest wyjście

Gdzie miłość braterska, tam już jest królestwo Boże, tam znajdziesz Boga żywego. Jezus przychodzi w swoim słowie, w Ewangelii i w Eucharystii, w swojej Krwi i swoim Ciele. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Tyle razy Bóg mnie ratował, teraz też przyjdzie z pomocą. Nie poddawać się, strzec czystości serca, modlić się w każdej porze. Prosić codziennie o Ducha Świętego, On przychodzi z mądrością i pokojem. Bóg jest wierny, odnawia serca wiernych sobie. Niech mnie prowadzi Twoje światło, Jezu. Przyjdź Panie, już dłużej nie czekaj.