Ewangeliarz

Praktykujący niewierzący

Można przeżyć całe życie, uważać się za katolika, chodzić do kościoła i nie poznać Boga. Można widzieć uzdrowienia, leżeć krzyżem tygodniami, modlić się po łacinie, a nie naśladować Jezusa. Jakim czynem miłości wczoraj zmniejszyłem Jego mękę? Ciężar jakich grzechów dołożyłem do Jego krzyża? Czy dociera do mnie, że mam Jego krew na swoich rękach.