Ewangeliarz

Pod jaką banderą płyniesz?

Nawet ci, którzy sprzeciwiają się Bogu, wspierają Jego plany. On na nich czeka, chce więcej dobra na świecie, jednak szanuje ludzką wolność. Grzech ją odbiera.

Utknąłem, świadomie pragnę światła, jest we mnie jednak stary człowiek. Niewola pozostawia ślady. Dzięki ofierze przebłagalnej Syna, i grzesznikom Ojciec może dać zbawienie. Miłosierdzie nie wyklucza sprawiedliwości. Bóg jest tajemnicą. Jego drogi nie są naszymi drogami.

Są rzeczy ważne i ważniejsze. Tylko rodzina zbudowana na miłości płynącej z wiary jest silna. A wiara rodzi się z zachowywania Bożego słowa. Kto karmi się Krwią i Ciałem ma w sobie radość, wolność jest jego sztandarem. Odbuduj Jezu dom Boży we mnie. Oczyść mnie, proszę. Tęsknię.