Odnośnik

Jest jak jest

Abraham jest dziś ojcem dla dwóch miliardów wyznawców religii abrahamowych. Dla ludzi tamtych czasów potomstwo było największą życiową nagrodą. Zdobył się na nieludzkie zaufanie Bogu. Został dwa miliardy razy bardziej od innych obdarowany. Usłyszał wcześniej, że będzie miał liczne potomstwo,…

Strach ma wielkie oczy

Mam opuścić wszystko i pójść za Tobą? Nie rozumiem Cię Jezu, nie pojmuję tego, co do mnie dziś mówisz. Jest droga przykazań i ścieżka błogosławieństw. Droga minimum i pełne zaufanie Bogu. OK. Ale jak mając rodzinę iść trudniejszym szlakiem? Czy…

Ubogi, biedak czy królewicz?

Mam opuścić wszystko i pójść za Tobą? Nie rozumiem Cię Jezu, nie pojmuję tego, co do mnie dziś mówisz. Jest droga przykazań i ścieżka błogosławieństw. Droga minimum i pełne zaufanie Bogu. OK. Ale jak mając rodzinę iść trudniejszym szlakiem? Czy…

Jesteś facet czy troki od kalesonów?

Dziś zaczyna się historia człowieka. Kościół zaczyna swoją niekończącą się opowieść. Wczoraj rozpoczęła się historia Kościoła. Zstąpił Duch Święty. Zamknął się ostatni, Wielkanocny akt kosmicznego dramatu, jego zapisem jest liturgia Kościoła świętego, powszechnego i apostolskiego. Po Wielkim Poście, Wielkiej Męce,…

Prawdziwa tożsamość

Imię Chrystusa wyryte stalą. Gwoździe i włócznia, ręce i bok, nienawiść ludzka. Ciało i stal, znak tożsamości, wyryte w mięsie litery. Oddał życie za każdego z nas, wycierpiał nam wolność, zapłacił cenę mojego uwolnienia. Chce i ciebie dziś uwolnić, odciąć…

Jest wyjście. Zawsze

Jestem bez odpowiedzi. Zazdroszczę nawróconym, którzy raz jeden uzyskali kierunek. Wiem, że nie zostałem pozostawiony sam sobie, doświadczam opieki i prowadzenia w konkretnych sprawach, ale nie rozumiem, czego Pan ode mnie oczekuje, w jaką stronę poprowadzić życie. Muszę wyjść na…

Uważaj co kochasz

Więcej aniżeli ci. Jezus wybrał na pierwszego pośród swoich uczniów tego, który poza umiłowanym uczniem najbardziej Go kochał. Miłość świętego Piotra do swego Nauczyciela musiała jednak dopiero być oczyszczona. Dwa razy Jezus zapytał go: czy kochasz mnie miłością agape. Piotr…

Zabezpieczasz się?

Bóg każdą sytuację wykorzystuje dla większego dobra. Mogę w tym brać udział, nie muszę, mam w pełni wolną wolę. Być Jego świadkiem, jak pokazuje historia, nie jest zbyt bezpieczne dla ciała, choć całkowicie bezpieczne dla duszy. Czuć strach, to rzecz…

Nie ruszaj, to moje grabki

Więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu. Naturalne jest myśleć, że to bzdura. Od dziecka nasze grabki grabią do siebie. Jezus przyszedł działać przeciwko światu. Kosmos to maszyna do wychowywania ludzi. Nawet kiedy przekonałem się o prawdziwości tego zdania, bardzo…

Ja wiedziałem, że tak będzie

Bóg wyzwala. Pan ratuje od śmierci. Dźwiga nas co dzień, orzeźwia mocą z nieba, podnosi. Być ubogim duchem, powtarzać sobie co dzień, że nic z dobrych owoców mojej działalności nie jest moją zasługą. Ja tylko nieświadomie sprawiałem, że było tych…